Zakres świadczeń prawniczych, z których można skorzystać u adwokat Katarzyna Gondek – Waniołek
Zasięg świadczeń prawnych, z których można korzystać u adwokat Katarzyna Gondek – Waniołek obejmuje też prawo rodzinne. Przede wszystkim wybierając się do adwokat prawo rodzinne Tarnów można liczyć na poradnictwo w kwestiach związanych z rozwodem, separacją, rozdziałem majątku a także alimentami. Dodatkowo umożliwiona jest reprezentacja zleceniodawców w sprawach o separację oraz rozwodowych. Jeśli interesanci zgłoszą się do kancelarii w celu ustalenia opieki nad małoletnimi, pieczy rodzicielskiej a także przysposobienia, to także otrzymają stosowne wiadomości. Adwokatka ma niemałe doświadczenie w sprawach dotyczących przemocy w rodzinach, jednocześnie mając pojęcie o tym, jak mocno są to sprawy delikatne. Z tego powodu zatroszczy się o reprezentowanie strony pokrzywdzonej oraz dzieci z odpowiednią empatią i w sposób nad wyraz rzetelny. Udzielenie porad z zakresu prawa rodzinnego i małżeńskiego to usługa, z jakiej interesanci korzystają w większości przypadków.

+Reklama+

Comments are closed.