Butle do gazów technicznych – najważniejsze zasady związane z użytkowaniem
Trzymanie gazów technicznych w metalowych butlach umożliwia ich wygodne stosowanie, ale też wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Z tego też powodu wszystkie Butle spawalnicze, Butla butle 10 L muszą być odpowiednio traktowane, żeby nie spowodowały one żadnego niebezpieczeństwa. Przede wszystkim istotne jest, aby były dokładnie opisane, co pozwoli na identyfikację gazu który się znajduje w środku. Ewentualne pomyłki są naprawdę niebezpieczne, z tego też powodu ma to bardzo duże znaczenie. Należy też unikać podgrzewania butli i składowania ich w pobliżu źródeł ciepła, najbardziej odpowiednim miejscem na ich przechowywanie będzie jakieś zadaszone, dobrze wentylowane pomieszczenie. Każda butla do azotu dopuszczona do użytkowania musi posiadać homologację, potwierdzającą jej odpowiedni techniczny stan. Taka homologacja wykonywana jest przez uprawnione firmy, i polega na dokładnych oględzinach stanu technicznego oraz próbie ciśnieniowej. Jeżeli nic nie zostanie wykryte, to wystawione zostaną dokumenty potwierdzające ważność.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.